Co je Tarot?

Tarot patří mezi nejstarší stolní hry, jeho počátky spadají do doby kolem roku 1200.

 

Obsahuje dvaadvacet obrázkových karet takzvané velké arkány, také nazývané trumfy a padesát šest karet malé arkány. Na kartách velké arkány jsou obrazy s tradiční astrologickou středověkou symbolikou, které nesou jméno například Blázen, Císařovna, Smrt, Kolo štěstí. Karty malé arkány jsou rozdělené do čtyř barev, každá barva obsahuje karty od esa po desítku a dále Páže, Rytíře, Královnou a Krále. Jsou tedy obdobné jako současné karetní sady s výjimkou karty Rytíře. Nevíme však, zda karty velké a malé arkány vznikly původně jako jedna sada, či zda byly později spojeny a kdy.

Jsou to hrozivé karty!

I když tarot neznáte, možná jste o něm slyšeli, že jeho karty jsou děsivé. Tuto pověst si získal díky dvěma kartám, na kterých je vyobrazena Smrt a Ďábel. Ten kdo o tarotu neví nic, se samozřejmě domnívá, že tyto karty znamenají něco „špatného“. Ve skutečnosti tyto obrázky pouze představují něco skutečného, co je přítomné v našem každodenním životě. Koneckonců smrt, ať ve formě fyzické, či v symbolickém významu jakéhokoli konce, je součástí běžného života. Všichni jednou dospějeme k fyzické smrti. Před tím jsou ale naše životy naplněny smrtí ve formě nejrůznějších konců – ukončení školy, odchod z domova, odchod z práce, stěhování, svatba, narození dětí, rozvod nebo odchod do důchodu. Objeví-li se tedy při výkladu karta Smrti, neukazuje pouze na fyzickou smrt, její symbolika je širší.

Stejně jako karta Ďábla je symbolem nějaké negativní, ne však nutně zlé stránky lidské duše, se kterou je třeba se vyrovnat, ne se ji vyhýbat. V tarotu symbolizuje ďábel pokušení a naši vlastní slabost, již musíme čelit, spíše než vnější zlé síly, které nás nutí jednat proti naší vůli.

Každá karta malé arkány představuje jistý stupeň nebo fázi našeho života. Pomocí karet můžeme nahlédnout do své budoucnosti a poodhalit roušku neznámého.

Odkud tarot pochází?

Tarot je známý již po několik století, nejstarší zmínky spadají do období italské renesance. Neznáme přesný účel, proč tarot vlastně vznikl, byl zřejmě – na rozdíl od taroku – nejen hrou, ale používal se ke kartomancii (věštění pomocí karet) a meditaci. Hra trumfy, dnes známa jako tarrochi a v Itálii a ve Francii velmi oblíbená, připomíná současný bridž. Karty velké arkány jsou trumfy, které mohou vždy hrát a mohou přebít jakoukoliv kartu.

Podle řady teorií, prý dvadvacet karet velké arkány se svými tajemnými symboly sloužilo jako duchovní mapa, která přinášela duchovní osvícení. Toto tvrzení však nepodporují žádné konkrétní důkazy.

Tato jedinečná sada karet, která zůstala po staletí prakticky nezměněna, byla znovuobjevena až v devatenáctém století francouzskými a anglickými okultisty. Ti v symbolice karet rozpoznali mystické a tajemné významy, byli kartami a jejich tajemnými obrazy okouzleni a začali je používat k předvídání budoucnosti. K tomu slouží karty dodnes.

Tarotem se zabývaly různé ezoterické skupiny, významného místa se mu dostalo v učení Hermetického řádu Zlatého úsvitu. Vlivným členem tohoto řádu byl známý okultista A.E. Waite, který na počátku dvacátého století společně s Parmelou Colman-Smithovou vytvořil nový soubor tarotových karet, dnes nazývaný Waiteův tarot (Rider-Waiteova souprava). Waite změnil některé symboly ze strarých souborů, ale především na karty malé arkány přidal obrazy, díky čemuž jsou karty snadněji rozlišitelné a zapamatovatelné, na rozdíl od původních karet označených pouze čísly. Tyto změny velmi napomohly většímu rozšíření tarotových karet.

Nač tolik různých sad?

V posledních dvaceti letech si získával tarot stále větší oblibu a od osmdesátých let minulého století začaly vznikat nové karetní sady. Tarot povzbuzuje lidskou představivost, a tak se mnoho umělců a tarotových nadšenců nechalo inspirovat k vytvoření nových karet ve vlastním stylu, ovšem při zachování původní symboliky. Dnes existuje celá řada provedení, od tradičních sad, z nichž některé jsou reprodukcí sad renesančních, až po sady New Age z let šedesátých a sedmdesátých. Na kartách jsou vyobrazeny kočky, byliny nebo květiny, obrazy z řecké, římské, egyptské a severské mytologie nebo z mytologie amerických indiánů, obrazy vztahující se k alchymii či astrologii.

Jak s kartami pracovat?

S tarotovými kartami lze pracovat mnoha různými způsoby. Jedním z těchto způsobů je hra. Celý náš život je hra: jsou nám rozdány karty, se kterými můžeme buď vyhrát, nebo prohrát. Někdy máme štěstí, někdy musíme využít své chytrosti a někdy s rozdanými kartami šanci vyhrát nemáme. V životě můžeme hrát stejně jako v kartách – s nadějí, se strachem a s vyrovnaným přístupem k tomu co přijde.

Tarotové karty však neslouží pouze ke hře. Jejich pomocí můžeme nahlédnout do budoucnosti a pochopit přítomnost. Ze symboliky obrazů na kartách můžeme předpovídat budoucnost. Díky tomu můžeme následně lépe plánovat své další směřování. Obrazy na kartách podněcují naší představivost a soustředění a ukazují nám, jaké máme možnosti a volby.

podle Juliet Sharman-Burkeové

Napsat komentář