Lymfatická drenáž

Již tři tisíce let stará masáž, popsaná krétsko-minojskou kulturou, se stala základem všech evropských klasických masáží.

is-41

Lymfatická drenáž je v současné době velmi populární kosmetickou masáží, která umožňuje odstraňování celulitidy. Nicméně tato metoda byla a stále je i velmi uznávanou léčebnou masáží s širokým spektrem využití.

Napomáhá k celkové detoxikaci organizmu, zlepšení metabolizmu, zlepšení fyzické kondice až o 15%, je i určitou prevencí proti nádorovým onemocněním. Indikacemi mohou také být různá ortopedická a traumatologická onemocnění spojená s otoky. Lymfodrenáž napomáhá také při popáleninách nebo tišení bolestí po operacích, kdy umožňuje odvod tekutin z buněk napuchlých tkání, pacient pociťuje znatelnou úlevu a snižuje se tak množství podávaných analgetik a zrychluje uzdravující proces.

Musíme ovšem také zmínit kontraindikace, kterými jsou: nedostatečná činnost srdeční, srdeční edémy, akutní horečnaté a bakteriální infekce, těhotenství, otoky způsobené nedostatečnou činností ledvin nebo jater, akutní žilní onemocnění. Toto by vždy měl s pacientem (klientem) ujasnit lékař, eventuelně poskytovatel lymfatické drenáže.

Lymfodrenáž působí na lymfatický systém, jenž je tvořen lymfatickými cévami a uzlinami. V tomto systému koluje míza tzv. lymfa, která vzniká z mezibuněčné tekutiny. Funkcí tohoto systému je filtrace a detoxikace. Pokud je z nějakého důvodu tento systém narušen, dochází k tvorbě lymfatický edémů, jež je nutné léčit.

Lymfodrenáž je buď manuální, nebo přístrojová, přičemž se obecně má za to, žemanuální lymfodrenáž je účinnější, neboť citu lidské ruky se nevyrovná žádný přístroj. Terapeut zachytí na těle pacienta (klienta) i ty nejdrobnější asymetrie, a tam, kde je to nutné, může hmaty zopakovat.

Manuální lymfodrenáž provádí terapeut většinou na suchou pokožku, dochází tak k většímu tření a účinek se prohlubuje. Dochází ke změně tlaku na kapilární stěnu a zlepšení výměny látek mezi krví a tkáněmi.

Lymfodrenáž jsou časově relativně náročná, je třeba počítat s cca 40 – 60 min.

Jak jsme již uvedli výše, lymfodrenáž se používá také při odstraňování celulitidy, lidově nazývané „pomerančová kůže“. Pomerančová kůže byla známa již v antice, ale její výskyt roste geometrickou řadou a v současnosti je pozorován i v zemích, kde ji dříve vůbec neznali. Není jen problémem silnějších žen, ale také těch štíhlých a nevyhýbá se ani mužům a chlapcům. Dříve rozšířený názor, že za celulitidu může nezdravý způsob života, platí jen částečně, studie nyní stále více prokazují, že spíše záleží na tom, jak se lidské tělo dokáže vyrovnat s toxiny, hormony přejímanými v potravě a jakým způsobem dokáže spalovat tuky. Vzhledem k tomu, že stále více potravin je hormonálně upravováno, dochází k většímu zatížení v těle a rozšíření celulitidy na světě jako nikdy před tím.

Při odstraňování celulitidy pomocí lymfatické masáže se obvykle doporučuje minimálně deset procedur, které jsou většinou v rozsahu 60 min.

Napsat komentář